Out fishing

My first words in Dutch...

Posted 20 november, 2013

1974 - vebonden door een stukje balsa hout
Zwijgend turen we naar de dobber ergens in een sloot in Pendrecht, Rotterdam Zuid. Ik ben 9 jaar oud en voor het eerst op pad met mijn opa - we gaan vissen. Na een remigratie uit Australi√ę spreek ik amper Nederlands, hij kent enkele woordjes Engels. Hij zit op zijn Albatros viskoffer en blijkt een materiaal mannetje. Alles is perfect georganiseerd. Er zijn houten kistjes gevuld met kleurige tuigjes, met loodjes op het juiste gewicht.
We vangen maar één vis. Het is een slijmerige brasem. Opa noemt het een "vloermat" en die dag voeg ik dit woord toe aan mijn vocabulaire. Opa heb ik kort gekend, een jaar later stierf hij aan een hartaanval. Die kistjes met dobbers heb ik nog. Een tijd capsule.

1974 - connected by a piece of balsawood
In silence we are peering at the bobber somewhere in Pendrecht, south part Rotterdam. I am 9 years old. For the first time ever I am out with my grandfather - we go fishing. I speak just a few words of Dutch after remigration from Australia. He hardly speaks English.
Sitting on his topbrand Albatros fishcabinet, he appears to be keen angler. All is organized to perfection. I recall boxes containing colorful floats, complete with leaden weights.
Just one fish is caught: a slimy basem. The slang word for this type of fish is "floor mat". So "floor mat" is the new Dutch word I learn that day. I knew my granddad briefly, only a year later he suddenly passed away after an heartattack. I still have those boxes with foats. A time capsule.