The Flying Kiss

Posted 20 november, 2013

De naam Flying Kiss is een jeugdherinnering. Destijds gaf de supermarkt vliegtuigjes mee van polystyreen. De Flying Kiss is mij bijgebleven als verreweg de meest ludieke uit de serie. Ik heb nu mijn eigen Flying Kiss ontworpen - van hout. De productielijn blijkt op exact op dezelfde plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Fokker vliegtuigen werden geassembleerd.
The Flying Kiss wordt in kleine series gemaakt en is te bestellen.

The name Flying Kiss is a memory from my youth. At the time the supermarket gave away planes made from polystyreenfoam. I recall the Flying Kiss as by far the most outrageous of the series. Years later I designed my own - not so outrageous - Flying Kiss made of wood.
By shere coincidence my planes are produced exactly on the spot where Fokker assembled aeroplanes during WWII.
The Flying Kiss are produced in small serioes and can be ordered.

Loacatie aan de Papaverweg 37 in Amsterdam Noord.
Loction: 37 Papaverroad North Amsterdam.